Bouwrijp 3 scholen

te Westpolder Berkel en Rodenrijs

In opdracht van de gemeente Lansingerland heeft Dijkshoorn Infra BV het werk uitgevoerd voor het bouwrijp maken van de Westpolder 2, Westpolder 3 en de nieuwe VMBO school.

De opdracht is een vervolgopdracht van het bestek "Aanbrengen Voorbelastingen" dat ook door ons is uitgevoerd.

Voor het Bouwrijp maken zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

  • circa 35.000 m3 grond uit voorbelasting verwijderd
  • circa 10.000 m3 zand uit voorbelasting verwijderd
  • werkzaamheden trillingsarm uitgevoerd ten behoeve een nieuw te maken fietspad op een dijklichaam en naast trillingsgevoelige bebouwing
  • ontgraven bouwblokken voor de scholen
  • aanbrengen persleidingen
  • aanbrengen beton-, pvc- en gresrioleringen
  • aanbrengen bouwstraten, voorzien van Openbare Verlichting.
Scroll naar boven