• Toekomstbestendig
  • Innovatieve oplossingen
  • Betrokken relaties

Wegenbouw

Dijkshoorn is een sterke regionale speler in het verduurzamen en opzetten van de bovengrondse infrastructuur. Wij leveren toekomstbestendige funderingsconstructies, halfverhardingen, straatwerk en asfaltwerkzaamheden met oog voor de omgeving.

Dat oog voor de omgeving gaat verder dan alleen een correcte voorbereiding. Wij zijn alert op ontwikkelingen tijdens de uitvoer en dragen zorg voor een heldere communicatie met onze opdrachtgever. 

Dijkshoorn levert zowel wegenbouw in nieuwe aanleg, volledige vervanging of met gebruik van de bestaande materialen. Wanneer er meerdere opties mogelijk zijn, adviseren wij eerlijk onze opdrachtgever over de meest langdurige oplossing. Wij voelen ons verantwoordelijk voor niet alleen een juiste uitvoering van de opdracht, maar ook voor de juiste keuzes binnen dit bestek. 

Infrastructuur is essentieel voor de omwoners. Daarom bedenken we een slim stappenplan, waardoor de uitvoer zo efficiënt mogelijk wordt. Wij dragen daarbij zorg voor de vervangende routes en zorgen dat onze projecten zo min mogelijk hinder opleveren voor de omgeving.  

Door te investeren in onze mensen, werken we met elkaar naar innovatieve oplossingen en werkmethoden. Dijkshoorn Infra toont als regionale speler  zowel stabiliteit als veerkrachtigheid, altijd in een betrokken relatie met onze de opdrachtgever.

Wij werken in verschillende contractvormen met onze opdrachtgever. Wij werken zowel voor bestek in traditionele contractvorm (RAW), als in Design & Construct-vorm (UAV-CG). 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bel: 010 - 313 47 87

Afgeronde projecten

1712-projecten-dijkshoorn-infra.jpg

''Kwaliteitsimpuls'' Johannapolder

De opdracht betreft het realiseren van een voet-/fietsverbinding voor het natuur- en recreatieschap IJsselmonde.

Bekijk dit project
1523-projecten-dijkshoorn-infra.jpg

Aanleg verbindingsweg N209-N470

In juni 2011 is Bleizo gestart met het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg. Deze verbindingsweg sluit de bestaande Laan van Mathenesse aan op de Oostweg (N470) in de gemeente Zoetermeer.

Bekijk dit project
1521-projecten-dijkshoorn-infra.jpg

Woonrijp maken KFC en McDonald's

Door Dijkshoorn Infra BV is het grondwerk uitgevoerd en zijn de verharding aangebracht voor de nieuwbouw van de KFC en McDonald’s te Lansingerland.

Bekijk dit project

Een greep uit onze opdrachtgevers

pijnacker-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
lansingerland-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
kavel-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
hhsk-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
den-haag-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
delfland-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
Scroll naar boven