Aanleg van voorbelasting Westmade-noord fase 1

te Monster

In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf De Westlandse Zoom heeft Dijkshoorn Infra het project ‘’Aanleg van voorbelasting Westmade-noord fase 1’’ uitgevoerd. Hiervoor zijn de aanwezige verhardingen, funderingen, bomen, afrasteringen, putten, leidingen, beschoeiingen en kabels opgebroken en verwijderd. Voordat de voorbelasting is aangebracht, zijn er op de hele locatie voorsleuven gegraven en aangevuld met zand. De voorbelasting is op verschillende hoogtes aangebracht en bedekt met een antistuifmiddel.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • opruimwerkzaamheden
  • grondwerken
  • oever- en bouwwerken

Enkele projectgegevens / hoeveelheden:

  • 500 m afrastering verwijderen
  • 8500 m3 grond ontgraven
  • 83000 m3 grond verwerken
  • 500 m beschoeiing aanbrengen
Scroll naar boven