Bouw- en woonrijp maken deelplan 7 Westpolder/Bolwerk

te Berkel en Rodenrijs

In opdracht van Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V. (directievoering door SWECO) heeft Dijkshoorn Infra deelplan 7 Westpolder/Bolwerk bouw- en woonrijp gemaakt.

De werkzaamheden bestonden uit:

 • het verwijderen van straatwerk, asfalt
 • het ontgraven van voorbelasting
 • het treffen van tijdelijke maatregelen, o.a. aanbrengen tijdelijke dammen met duikers
 • het uitvoeren van grondwerk t.b.v. watergangen, cunetten, sleuven, bouwblokken en voorbelasting
 • het treffen van veiligheidsmaatregelen m.b.t. werken met verontreinigde grond (asbest) > interventiewaarde, veiligheidsklasse 3T
 • het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond (asbest) > interventiewaarde
 • het aanbrengen van voorbelasting inclusief verticale drainage
 • het aanbrengen van stalen damwand door middel van SIlent Piler methode
 • het aanbrengen van grondverbetering t.b.v. toekomstige bomen in verharding
 • het aanbrengen van rioleringen, drainage, en kabels en leidingen tracé
 • het aanbrengen van verhardingen
 • het aanbrengen van houten beschoeiing
 • het plaatsen van inrichtingselementen, bebording, lichtmasten etc

Enkele projectgegevens / hoeveelheden:

 • 10000 m2 elementenverhardingen opbreken
 • 112000 m3 grond ontgraven
 • 75000 m3 grond verwerken
 • 7500 m horizontale drainage
 • 42000 m verticale drainage
 • 1800 m DWA riool
 • 1900 m HWA riool
 • 1100 m beschoeiing aanbrengen
 • 20000 m2 betonstraatstenen aanbrengen
 • 550 st betonplaten aanbrengen
 • 8000 m betonbanden aanbrengen
Scroll naar boven