Bouwrijp maken Wielewaal Oost

te Rotterdam

Het voormalige voetbalcomplex van CVV Mercurius is door Woonstad Rotterdam getransformeerd naar een woonlocatie. CVV Mercurius is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Rotterdam. De club werd op 12 juli 1908 opgericht in Charlois. De roemruchtige club fuseert met DEHMusschen en verlaat hierbij het complex. Het complex bestond uit 4 voetbalvelden met hekwerken. De kantine, tribune, dug-outs veldverlichting ect. zijn door een sloop aannemer verwijderd.

In opdracht van Woonstad Rotterdam heeft Dijkshoorn de werkzaamheden uitgevoerd. Het gehele gebied is door Dijkshoorn Infra functievrij gemaakt; de bestaande verhardingen zijn verwijdert, de bomen gekapt, oude drainages uit de grond gehaald en de bestaande verhardingen verwijdert en afgevoerd.
Verder zijn de bestaande watergangen verbreed en onderwaterbeschoeiingen geplaatst. Er is een overkluizing gemaakt over de hogedruk Gasleiding, en de bouwwegen zijn aangebracht.

Directie en toezicht door Royal Haskoning DHV.

Zie ook:

Scroll naar boven