BOX010

te Rotterdam

BOX010 is gesitueerd in Terbregge (Hillegersberg), ten noorden van de A20, tussen afslag 14 (Centrum) en Terbregseplein. Het terrein ligt vlak aan de Bergse Linker Rottekade en hemelsbreed ca. 300 meter van de snelweg vandaan. Op de projectlocatie is een ‘boxcomplex’ gerealiseerd. Hiervoor is het ‘open’ gebied bouw- en woonrijp gemaakt.

Tijdens de bouwrijpfase zijn de bestaande opstallen verwijderd en is het grondwerk voor de boxen en de bijbehorende wegen uitgevoerd. Ook is de riolering voor de te realiseren boxen aangelegd. Verder is er een houten grond kerende constructie aangebracht.

Na de realisatie van de boxen hebben wij het gebied woonrijp gemaakt. 

De werkzaamheden bestonden uit:

  • het verwijderen van bestaande opstallen
  • grondwerk
  • riolering
  • het aanbrengen van grond kerende constructies
  • het aanbrengen van verhardingen

Zie ook:

Scroll naar boven