Grootonderhoud fietspaden

rond de Rotte

In opdracht van het Recreatieschap Rottemeren heeft Dijkshoorn Infra groot onderhoud gepleegd aan een aantal fietspaden rond de Rottemeren.

De werkzaamheden bestonden uit het verwijderen van het bestaande asfalt en de funderingen, en het aanbrengen van nieuwe funderingen, straatwerk en asfalt. Ook werden de aanliggende dijktaluds hersteld en bermen afgewerkt.

Scroll naar boven