“Kwaliteitsimpuls” Johannapolder

te Albrandswaard

De opdracht betreft het realiseren van een voet-/fietsverbinding voor het natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Het uit te voeren werk is gelegen in het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde in de gemeente Albrandswaard. Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het waterschap Hollandse Delta.

De opdrachtgever heeft op basis van EMVI haar uitvraag gedaan. Hierbij kwam Dijkshoorn Infra BV zowel op basis van Prijs als wel op basis van het Plan van Aanpak voor gunning van de opdracht in aanmerking.

De Johannapolder is een belangrijk recreatieknooppunt voor de directe omgeving. Met de kwaliteitsimpuls is de uitstraling, de kwaliteit en de samenhang van diverse functies aangepakt, hierdoor ziet het gebied er niet alleen beter uit, ook de belevingswaarde, de routing en de oriëntatie in de Johannapolder is verbeterd. Ontwikkeld is een nieuwe centrale entree, een fiets- en wandelpromenade en de parkeerterreinen zijn aangepast en opgeknapt. De kop van de haven en het wandelpad langs de Oude Maas is ook aangepakt. Houten banken en een mooi uitzichtpunt tref je er aan.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • voorbereidend- en opruimwerkzaamheden
  • grondwerkzaamheden
  • leidingwerk
  • oever- en bouwwerken
  • verhardingen
  • groenvoorzieningen
  • terreininrichting
  • omgevingsmanagement

Zie ook:

Scroll naar boven