Neckarweg

te Rotterdam

In opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam is door Züblin Civiele Betonbouw het werk  “Realiseren windscherm inclusief aanpassen fietspad’’ uitgevoerd. 

In het reeds bestaande windscherm langs het Calandkanaal worden een aantal elementen verwijderd om ruimte te maken voor de nieuwe spoorlijn Theemswegtracé. Om het zo ontstane gat in het scherm te dichten wordt kort achter het bestaande scherm een nieuw scherm gebouwd. Het nieuwe windscherm heeft een totale lengte van 144 meter en wordt gevormd door 27 halfronde betonnen schalen met een buitendiameter van 4 meter. De hoogte vanaf de fundering is 24,3 meter. Het scherm is uitgevoerd met in het werk gestort gewapend beton. De constructie is gefundeerd op 118 stuks schroefinjectiepalen Ø530 mm, lengte ca. 29 meter. Op de palen is een betonnen funderingsloof b=4,00 x h=1,25 meter aangebracht. Op de funderingssloof staan schalen d=350mm met een hoogte van 4,00 meter. Op deze schalen is een betonnen tussenbalk b=4,00 x h=1,25 meter aangebracht. Op de tussenbalk staan betonnen schalen d=250 met een hoogte van 18,75 meter. Deze schalen worden gemaakt met de glijbouwmethode.

Een onderdeel van het werk is het verleggen van het fietspad, wat uitgevoerd is door Dijkshoorn Infra BV.

Het project is op basis van een RAW bestek met EMVI aangenomen

De werkzaamheden bestonden uit:

  • opbreken bestaande fietspad ter plaatse van het te realiseren windscherm;
  • grondwerk betonwerk;
  • grondwerk nieuwe tracé fietspad
  • funderingen nieuwe fietspad
  • verhardingen in straatwerk
  • verhardingen in asfalt
  • aanbrengen markeringen

Zie ook:

Scroll naar boven