Sloop Molenstomp

te Bleiswijk

Dijkshoorn Infra B.V. heeft de werkzaamheden uitgevoerd betreffende de sloop van een molenstomp aan Klapachterweg 1 te Bleiswijk. Hiervoor zijn de molenstomp en de aanwezige bijgebouwen gesloopt. Ook is de asbest op de locatie verwijderd. Alle vrijgekomen materialen zijn afgevoerd.

Naast de sloopwerkzaamheden zijn er ook de nodige opbreekwerkzaamheden uitgevoerd. De aanwezige begroeiing, klinker- en asfaltverharding en onderliggende puinverharding zijn verwijderd/opgebroken en afgevoerd. Nadat alles verwijdert was is de aanwezige watergang verlegd naar de teen van de dijk.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Bedrijvenschap Hoefweg.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • ecologische onderzoeken en veldwerk
  • het slopen van de molen, inclusief afvoer van alle vrijkomende materialen
  • het verwijderen van begroeiing, inclusief afvoer
  • het verwijderen van klinker- en asfaltverharding, inclusief afvoer
  • het verleggen van de watergang
Scroll naar boven