Zuidbuurt

te Maassluis

In de Zuidbuurt is in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland een bestaande dijkwoning vervangen door een nieuwe woning. Dijkshoorn Infra heeft hier alle werkzaamheden (behoudens de nieuwbouw van het huis) voor uitgevoerd.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • verwijderen bestaande brug
  • ontwerp en uitvoering nieuwe brug
  • slopen bestaande woning
  • bouwrijp maken ten behoeve bouw nieuwe woning

Scroll naar boven