• Diepgravend onderzoek
  • Veerkrachtig en innovatief
  • Heldere communicatie

Grondwerk

Dijkshoorn Infra is een bundeling van jarenlange ervaring in aanneming en advies. Wij staan garant voor een betrokken en efficiënte uitvoer van baggerwerkzaamheden, grondverzet, riolering, bouw- en woonrijpprojecten en dijkversteviging. 

Duurzaam grondwerk begint bij diepgravend onderzoek. Dijkshoorn onderzoekt bij elke opdracht uitvoerig de omgeving, de grondtypen en de mogelijke materialen. Zo kunnen wij kansfactoren optimaal benutten en risicofactoren zoveel mogelijk uitsluiten.

Ons bedrijf is gelijkwaardig opgezet in consultancy en aanneming.  Wij betrekken onze mensen in de aanschaf van ons materieel en uitvoering van projecten. Zo ontstaat er dynamiek binnen ons bedrijf en werken we met elkaar naar innovatieve oplossingen en werkmethoden. 

Wij kiezen voor langetermijnrelaties met onze opdrachtgever. Daarin gaan wij verder dan een juiste uitvoering van een opdracht. Wij dragen zorg voor heldere communicatie met de omgeving en samenwerkende partijen. Dit maakt ons zowel een veerkrachtige als innovatieve partner in grondwerken. 

Wij werken in verschillende contractvormen met onze opdrachtgever. Wij werken zowel voor bestek in traditionele contractvorm (RAW) als in Design & Construct-vorm (UAV-CG).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bel: 010 - 313 47 87

Afgeronde projecten

1824-projecten-dijkshoorn-infra.jpg

Ophogen Ringvaartkade

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Bekijk dit project
1618-projecten-dijkshoorn-infra.jpg

Parkeerterrein Eendragtspolder

De opdracht betrof het tijdelijk en definitief inrichten van Parkeerterrein Eendragtspolder. Het parkeerterrein is na de realisatie meerdere functies uit gaan oefenen.

Bekijk dit project
emvi-kadeophoging-zuidplas-projecten-grondwerk-dijkshoorn-infra.jpg

EMVI Kadeophoging

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft een onderhandse aanbesteding gehouden op basis van EMVI.

Bekijk dit project

Een greep uit onze opdrachtgevers

omniformgroep-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
natuurmonumenten-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
ijsselmonde-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
dlg-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
zoetermeer-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
staatsbosbeheer-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
Scroll naar boven