waterbouw header
home usp icon

Nauwe samenwerkingen

home usp icon

De juiste mensen met kennis

home usp icon

Minimale hinder

Waterbouw

Infrastructuur in Nederland gaat hand in hand met watergangen. Op en rond het water levert Dijkshoorn de juiste mensen met kennis en ervaring omtrent beschoeiingen, houten, stalen en betonnen damwanden. Ook zijn wij ervaren in de bouw van bruggen en stuwen.

Wij werken nauw samen met waterschappen, recreatieschappen, gemeenten,  rijksoverheden en projectontwikkelaars. Samen met onze opdrachtgever zoeken we naar veerkrachtige oplossingen die toekomst- en klimaatadaptief zijn. Daarvoor gebruiken we erosiebestendige materialen, slimme verankeringsmethoden en duurzame grondsoorten. 

We werken in al onze projecten toe naar minimale hinder voor de in het gebied aanwezige exploitanten en natuur. Daarom kiezen wij voor een uitgebreide outline van de opdrachtsfasering, duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling over de correcte uitvoer en heldere communicatie met onze opdrachtgevers. 

Bij combinatiewerkzaamheden met onze divisies grondwerk en wegenbouw of andere partners, verkennen we vooraf alle mogelijkheden tot uitvoer. We onderzoeken de meest efficiënte uitvoer afgewogen tegen de kosten en baten. Met elkaar werken we toe naar een sterke waterconstructie, in samenspraak met de natuur en de omgeving. 

Wij werken in verschillende contractvormen met onze opdrachtgever. Wij werken zowel voor bestek in traditionele contractvorm (RAW), als in Design & Construct-vorm (UAV-CG). 

diensten waterbouw

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Afgeronde projecten

Een greep uit onze opdrachtgevers

omniformgroep logo opdrachtgevers
natuurmonumenten logo opdrachtgevers
ijsselmonde logo opdrachtgevers
dlg logo opdrachtgevers
zoetermeer logo opdrachtgevers
staatsbosbeheer logo opdrachtgevers
waterbouw sfeerbeeld

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten