over dijkshoorn infra header
home usp icon

Energiearm

home usp icon

Duurzaam

home usp icon

Transparantie

Duurzaamheid binnen Dijkshoorn Infra B.V.

Om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het broeikaseffect hebben wij
gekozen voor een certificering op de CO2 Prestatieladder, niveau 3.

Hiervoor hebben wij het beleid voor het duurzaam ondernemen, de CO2 reductie-doelstellingen en de acties geformuleerd om continu te werken aan verbetering van behaalde resultaten. Daarvoor is het absoluut noodzakelijk dat we onze uitgesproken ambities communiceren en opgedane kennis voor CO2 reductie delen.

Zelf willen we op alle niveaus in de organisatie milieubewustzijn creëren en meetbare duurzaamheidsresultaten boeken. Daarom hebben we de CO2 footprint voor de eigen organisatie opgesteld en hopen we CO2 bewust niveau 3 te certificeren volgens de CO2 Prestatieladder. Dat dwingt ons om te kiezen voor een duurzaam machinepark en te werken aan een energiearm kantoor en energiezuinige bedrijfsprocessen.

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is de onafhankelijke eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema.

duurzaamheid

3.A.1. Emissie-inventaris

Ieder jaar maakt Dijkshoorn Infra B.V. haar CO2 uitstoot inzichtelijk in een rapport. Onderstaande documenten geven de CO2 emissie-inventarisatie over het referentiejaar 2019, 2020 en 2021:

3.B.2. Energiemanagement

Het energiemanagement (volgens NEN-EN 50001) is geheel geïntegreerd in het managementsysteem van Dijkshoorn Infra B.V. volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus.
In onderstaande documenten is weergegeven op welke wijze het energie-management is geïntegreerd in het handboek voor CO2-bewust handelen:

3.D.1. Deelname aan initiatief

Wij nemen deel aan het initiatief Duurzameleverancier.nl. De omschrijving, doelstelling en voortgang hiervan vindt u hier:

over dijkshoorn infra sfeerbeeld

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten