• Nauwe samenwerkingen
  • De juiste mensen met kennis
  • Minimale hinder

Waterbouw

Infrastructuur in Nederland gaat hand in hand met watergangen. Op en rond het water levert Dijkshoorn de juiste mensen met kennis en ervaring omtrent beschoeiingen, houten, stalen en betonnen damwanden. Ook zijn wij ervaren in de bouw van bruggen en stuwen.

Wij werken nauw samen met waterschappen, recreatieschappen, gemeenten,  rijksoverheden en projectontwikkelaars. Samen met onze opdrachtgever zoeken we naar veerkrachtige oplossingen die toekomst- en klimaatadaptief zijn. Daarvoor gebruiken we erosiebestendige materialen, slimme verankeringsmethoden en duurzame grondsoorten. 

We werken in al onze projecten toe naar minimale hinder voor de in het gebied aanwezige exploitanten en natuur. Daarom kiezen wij voor een uitgebreide outline van de opdrachtsfasering, duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling over de correcte uitvoer en heldere communicatie met onze opdrachtgevers. 

Bij combinatiewerkzaamheden met onze divisies grondwerk en wegenbouw of andere partners, verkennen we vooraf alle mogelijkheden tot uitvoer. We onderzoeken de meest efficiënte uitvoer afgewogen tegen de kosten en baten. Met elkaar werken we toe naar een sterke waterconstructie, in samenspraak met de natuur en de omgeving. 

Wij werken in verschillende contractvormen met onze opdrachtgever. Wij werken zowel voor bestek in traditionele contractvorm (RAW), als in Design & Construct-vorm (UAV-CG). 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bel: 010 - 313 47 87

Afgeronde projecten

baggeren-en-beschoeien-watergangen-projecten-waterbouw-dijkshoorn-infra.jpg

Baggeren en beschoeien

De werkzaamheden bestonden o.a. uit het baggeren van een aantal wegsloten in de gemeente Lansingerland.

Bekijk dit project
zuidbuurt-te-maassluis-projecten-waterbouw-dijkshoorn-infra.jpg

Zuidbuurt Maassluis

In de Zuidbuurt is in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland een bestaande dijkwoning vervangen door een nieuwe woning.

Bekijk dit project
rijkswaterstaat-onderhoud-polder-te-biert-projecten-waterbouw-dijkshoorn-infra.jpg

Onderhoud polder te Biert

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft Dijkshoorn Infra BV in 2014 het onderhoud uitgevoerd in de polder "Biert" te Bernisse.

Bekijk dit project

Een greep uit onze opdrachtgevers

omniformgroep-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
natuurmonumenten-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
ijsselmonde-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
dlg-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
zoetermeer-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
staatsbosbeheer-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
Scroll naar boven