• Nauwe samenwerkingen
  • De juiste mensen met kennis
  • Minimale hinder

Waterbouw

Infrastructuur in Nederland gaat hand in hand met watergangen. Op en rond het water levert Dijkshoorn de juiste mensen met kennis en ervaring omtrent beschoeiingen, houten, stalen en betonnen damwanden. Ook zijn wij ervaren in de bouw van bruggen en stuwen.

Wij werken nauw samen met waterschappen, recreatieschappen, gemeenten,  rijksoverheden en projectontwikkelaars. Samen met onze opdrachtgever zoeken we naar veerkrachtige oplossingen die toekomst- en klimaatadaptief zijn. Daarvoor gebruiken we erosiebestendige materialen, slimme verankeringsmethoden en duurzame grondsoorten. 

We werken in al onze projecten toe naar minimale hinder voor de in het gebied aanwezige exploitanten en natuur. Daarom kiezen wij voor een uitgebreide outline van de opdrachtsfasering, duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling over de correcte uitvoer en heldere communicatie met onze opdrachtgevers. 

Bij combinatiewerkzaamheden met onze divisies grondwerk en wegenbouw of andere partners, verkennen we vooraf alle mogelijkheden tot uitvoer. We onderzoeken de meest efficiënte uitvoer afgewogen tegen de kosten en baten. Met elkaar werken we toe naar een sterke waterconstructie, in samenspraak met de natuur en de omgeving. 

Wij werken in verschillende contractvormen met onze opdrachtgever. Wij werken zowel voor bestek in traditionele contractvorm (RAW), als in Design & Construct-vorm (UAV-CG). 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bel: 010 - 313 47 87

Afgeronde projecten

fietspaden-en-drie-bruggen-op-de-pijnacker-nootdorp-dijkshoorn-infra.jpg

Fietspaden en drie bruggen

In opdracht van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft Dijkshoorn Infra BV een drietal verkeersbruggen en circa 3 km nieuw fietspad aangelegd.

Bekijk dit project
1633-projecten-dijkshoorn-infra.jpg

Waterwerken tussenboezem Rottedijk

Op basis van EMVI heeft Dijkshoorn Infra het werk “Waterwerken Tussenboezem Rottedijk” gegund gekregen.

Bekijk dit project
1726-projecten-dijkshoorn-infra.jpg

Aanpassen helofytenfilters

Het project ‘Aanpassen Helofytenfilters’ is uitgevoerd in het binnenstedelijke gedeelte van Berkel en Rodenrijs en uitgevoerd in opdracht van de gemeente Lansingerland.

Bekijk dit project

Een greep uit onze opdrachtgevers

omniformgroep-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
natuurmonumenten-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
ijsselmonde-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
dlg-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
zoetermeer-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
staatsbosbeheer-opdrachtgevers-dijkshoorn-infra.jpg
Scroll naar boven