Aanleg verbindingsweg N209-N470

te Bleiswijk / Zoetermeer

In juni 2011 is Bleizo gestart met het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg. Deze verbindingsweg sluit de bestaande Laan van Mathenesse in de gemeente Lansingerland vanaf de Hoefweg (N209), via de Lansinghageweg, aan op de Oostweg (N470) in de gemeente Zoetermeer.

De aanleg van de verbindingsweg is opgedeeld in vier deeltrajecten (van oost naar west);
Deel 1: Van N209 tot aan HSL Tracé. Bestaande Laan van Mathenesse.
Deel 2: HSL tracé tot aan de landscheiding. Voorheen landbouwgrond.
Deel 3: Landscheiding tot aan lansinghageweg. Voorheen groengebied, dijklichaam met fietspad en watergang. In de toekomst zal op dit traject ook de ZoRo-bus rijden.
Deel 4: Lansinghageweg tot aan de N470. Voorheen was dit een hoofdontsluitingsweg met zijwegen.

Goede bereikbaarheid per weg en rail is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven en de verbindingsweg speelt daarbij een belangrijk rol. De verbindingsweg vormt een alternatief voor het toenemende vrachtverkeer tussen de Greenports West- en Oostland, dat nu nog gebruik moet maken van de A12. Deze verbindingsweg zal in de toekomst ook gebruikt worden om het zuidelijke P&R terrein van de Vervoersknoop Bleizo te bereiken. Daarnaast verbetert de weg de ontsluiting van en naar het kassengebied Overbuurtse polder in Bleiswijk en het bedrijventerrein Lansinghage in Zoetermeer.

De werkzaamheden bestonden uit:

 • het verrichten van rooi- en opbreekwerkzaamheden
 • het verrichten van grondwerk
 • het verwijderen van kolken en kolkaansluitingen
 • het verwijderen van duikers
 • het ontgraven van voorbelastingen (dg 3 en 4)
 • het aanbrengen van BIMS en EPS constructies
 • het aanbrengen van duikers en uitstroomvoorzieningen
 • het aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen
 • het aanbrengen van duikers en uitstroomvoorzieningen
 • het aanbrengen van verhardingen
 • het aanbrengen van Openbare Verlichting
 • het aanbrengen van overkluizingsconstructies ter bescherming leidingen
 • het treffen van arbeid hygiënische en veiligheidsmaatregelen
 • het verleggen van kabels
 • het verrichten van bijkomende werkzaamheden

Enkele hoeveelheden:

 • ca. 32000 m3 grond ontgraven
 • ca. 41000 m3 grond verwerken
 • ca. 10100 m3 menggranulaat verwerken
 • ca. 13700 ton asfalt aanbrengen
over dijkshoorn infra sfeerbeeld

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten