Bouw- en woonrijp maken deelplan 7 Westpolder/Bolwerk

te Berkel en Rodenrijs

In opdracht van Ontwikkelingscombinatie Westpolder/Bolwerk C.V. (directievoering door SWECO) heeft Dijkshoorn Infra deelplan 7 Westpolder/Bolwerk bouw- en woonrijp gemaakt.

De werkzaamheden bestonden uit:

 • het verwijderen van straatwerk, asfalt
 • het ontgraven van voorbelasting
 • het treffen van tijdelijke maatregelen, o.a. aanbrengen tijdelijke dammen met duikers
 • het uitvoeren van grondwerk t.b.v. watergangen, cunetten, sleuven, bouwblokken en voorbelasting
 • het treffen van veiligheidsmaatregelen m.b.t. werken met verontreinigde grond (asbest) > interventiewaarde, veiligheidsklasse 3T
 • het ontgraven en afvoeren van verontreinigde grond (asbest) > interventiewaarde
 • het aanbrengen van voorbelasting inclusief verticale drainage
 • het aanbrengen van stalen damwand door middel van SIlent Piler methode
 • het aanbrengen van grondverbetering t.b.v. toekomstige bomen in verharding
 • het aanbrengen van rioleringen, drainage, en kabels en leidingen tracé
 • het aanbrengen van verhardingen
 • het aanbrengen van houten beschoeiing
 • het plaatsen van inrichtingselementen, bebording, lichtmasten etc

Enkele projectgegevens / hoeveelheden:

 • 10000 m2 elementenverhardingen opbreken
 • 112000 m3 grond ontgraven
 • 75000 m3 grond verwerken
 • 7500 m horizontale drainage
 • 42000 m verticale drainage
 • 1800 m DWA riool
 • 1900 m HWA riool
 • 1100 m beschoeiing aanbrengen
 • 20000 m2 betonstraatstenen aanbrengen
 • 550 st betonplaten aanbrengen
 • 8000 m betonbanden aanbrengen
over dijkshoorn infra sfeerbeeld

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten