Groot asfaltonderhoud Noordelijke Dwarsweg

te Zevenhuizen

In opdracht van Gemeente Zuidplas heeft Dijkshoorn Infra groot asfaltonderhoud uitgevoerd aan de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen. Een integrale opdracht uitgevoerd conform ons EMVI-plan, vanaf het omgevingsmanagement tot en met het aanbrengen van het asfalt. Vanaf de calculatie en de voorbereidingen van het project was het aan ons de taak om de omgeving van zo min mogelijk hinder te voorzien gedurende de uitvoering van het project.

De Noordelijke Dwarsweg hebben we niet de gehele uitvoeringsduur volledig kunnen afsluiten in verband met aanwonenden en calamiteitenverkeer. Voor activiteiten zoals het asfalteren, vervangen van de fundering en het aanbrengen van de damwand was wel de gehele breedte van de weg benodigd en ontkwamen we er niet aan om de rijbaan volledig dicht te zetten. Het was aan ons de taak om dit goed te organiseren. Het project is in een 3-tal fases ‘’geknipt’’ om zo iedereen van zo min mogelijk hinder te voorzien.

De werkzaamheden bestonden uit:

 • aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
 • maaien en frezen van groenvoorzieningen;
 • verwijderen van bomen en begroeiingen;
 • frezen en opbreken van asfaltverhardingen;
 • opbreken van betontegels, betonstraatstenen, straatbakstenen, opsluitbanden en trottoirbanden;
 • verwijderen van funderingslagen;
 • uitvoeren van grondwerken (ontgraven, vervoeren en verwerken);
 • verwijderen van de kolken incl. aansluitingen en het aanbrengen van kolken incl. aansluitingen;
 • aanbrengen van een funderingslaag;
 • aanbrengen van asfaltverhardingen;
 • aanbrengen van betontegels, betonstraatstenen, straatbakstenen, grasbetontegels en betonbanden;
 • aanbrengen van keerwanden van beton;
 • aanbrengen van hekwerk op de keerwanden;
 • aanbrengen van houten damwanden;
 • aanbrengen van een beschoeiing;
 • aanbrengen van markeringen (op asfaltverharding);
 • verrichten van bijkomende werkzaamheden.

Enkele projectgegevens / hoeveelheden:

 • 32 st bomen verwijderen
 • 2.750 m2 asfalt frezen
 • 3.600 m2 asfalt opbreken
 • 1.650 m betonbanden opbreken
 • 1.450 m2 elementen verharding opbreken
 • 2.200 m2 fundering verwijderen
 • 275 m waterleiding verwijderen
 • 1.800 m3 grond ontgraven
 • 900 m3 grond verwerken
 • 5.700 m2 wegfundering aanbrengen
 • 1.500 ton asfalt aanbrengen
 • 1.350 m2 emulsieasfaltbeton aanbrengen
 • 1.800 m2 elementenverharding aanbrengen
 • 1.300 m kantopsluitingen aanbrengen
 • 56 m keerwand aanbrengen
 • 70 st verkeersborden en palen aanbrengen
over dijkshoorn infra sfeerbeeld

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten