Reconstructie vrachtwagenparkeerterrein Nijverheidscentrum

te Zevenhuizen

In opdracht van Gemeente Zuidplas heeft Dijkshoorn Infra het project ‘’Reconstructie vrachtwagenparkeerterrein Nijverheidscentrum’’ uitgevoerd. Een integrale opdracht uitgevoerd conform ons EMVI-plan, vanaf het omgevingsmanagement tot en met het aanbrengen van de verhardingen en het asfalt. De opdracht betreft het vervangen van de asfaltconstructie en het aanbrengen van een HWA-verzamelriool.

Onze werkwijze was volledig ten dienste van het beperken van overlast voor omwonenden en bedrijven, de naastgelegen begraafplaats en de gebruikers van de vrachtwagenparkeerplaats; de chauffeurs. Voor de aanbesteding van dit werk zijn alle stakeholders benaderd, zodat wij onze werkwijze op hun wensen konden afstemmen.

De werkzaamheden bestonden uit:

 • frezen en opbreken van een asfaltconstructie;
 • opbreken van elementenverhardingen;
 • aanbrengen van funderingsmateriaal;
 • verrichten van grondwerk;
 • aanbrengen van een HWA-riolering met Olieafscheidingsput;
 • aanbrengen van een asfaltconstructie;
 • aanbrengen van betonstraatstenen 100 mm dik in P-vakken;
 • aanbrengen van betonstraatstenen in voetpaden en inritten.

Enkele projectgegevens / hoeveelheden:

 • 58 st straatmeubilair verwijderen en aanbrengen
 • 1.200 m2 fundering verwijderen
 • 4.300 m2 fundering aanbrengen
 • 350 m riolering aanbrengen
 • 16 st kolken aanbrengen
 • 1.550 m2 asfalt frezen
 • 4.900 m2 asfalt opbreken
 • 1.000 ton asfalt aanbrengen
 • 450 m2 verharding opbreken
 • 1.900 m2 verharding aanbrengen
over dijkshoorn infra sfeerbeeld

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten