Watergang Cyclamenweg

te Bleiswijk

Voor de Overbuurtse Polder, een onderdeel van de Polder Bleiswijk, in de gemeente Lansingerland is door Dijkshoorn Infra BV een hoofdwatergang aangelegd tussen de bergingsvijvers en de Eerste Tocht. Deze watergang heeft een lengte van circa 1,6 km en is geprojecteerd langs de Cyclamenweg.

Het contract is gesloten op basis van de UAV-GC. Om het project te kunnen realiseren is niet alleen circa 40.000 m3 grond verzet, maar zijn er een aantal maatregelen genomen om de watergang in het gebied in te kunnen passen.

Kruising met E.ON leidingen.
Haaks op de te graven watergang bevinden zich een drietal stalen buisleidingen. Deze vervoeren CO2 voor het tuindersgebied. Omdat de slootbodem dieper is gelegen dan de bovenzijde van de buisleidingen is het ontwerp van de watergang hierop aangepast. In overleg met E.On, Sweco en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is een overkluizingsconstructie bedacht. Op basis van een aanvullend werkplan zijn de werkzaamheden uitgevoerd, te weten een betonnen vloer die aangebracht is boven de buisleidingen. Tijdens het aanbrengen zijn de buisleidingen gemonitoord op mogelijke verplaatsingen.

Kruising met HSL.
De watergang is gegraven onder de in bedrijf zijnde HSL. Op basis van de afgegeven vergunning door Prorail is de uitvoeringsmethode zodanig ingericht dat de kans op verplaatsingen minimaal zouden zijn. Door SWECO is de HSL tijdens de ontgravingen continu gemonitoord.

Inritten naar Perceeleigenaren en ten behoeve “Calamiteitenroute” HSL.
Om de bereikbaarheid tussen de Cyclamenweg en de perceeleigenaren en de “Calamiteitenroute” te behouden, zijn er een tweetal dammen met duikers aangelegd. Er is hierbij tweemaal gekozen voor een “Super-Cor” duiker van Bergschenhoek Civiele Techniek BV, vanwege de eigenschappen van de duiker, dat de dekking tussen bovenkant duiker en bovenkant verharding duiker minimaal kan zijn.

Bescherming en omleggen 25kV bed.
In overleg met Stedin heeft Dijkshoorn Infra PE mantelbuizen aangebracht. Deze zijn gezinkerd onder de aangebrachte duikers. Evenwijdig over een deel van de te graven watergang ligt een bestaand 25kV bed. Omdat de dekking tussen insteek sloot en 25kV bed te klein werd, is in overleg besloten om dit bed niet te verleggen, maar te beschermen met betonblokkenmatten.

Bescherming overige delen talud watergang.
Om het nieuwe talud te beschermen tegen inkalving zijn er kokosmatten aangebracht. De kokosmatten zijn ingepland met waterplanten.

Ophoging naastgelegen percelen.
Door de verhoging van het peil, zijn de naastgelegen landbouwpercelen opgehoogd. Tevens is het drainagesysteem van de percelen vernieuwd.

Waterbouwkundige werken.
Om het watersysteem in de gehele omgeving te wijzigen, hebben wij een regelbare stuw geplaatst, diverse duikers verwijdert en een aantal duikers dicht geschuimd.

over dijkshoorn infra sfeerbeeld

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten